เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ผู้ใช้บริการเริ่มต้นใช้บริการกับเรา ขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดทำความเข้าใจและปฎิบัติตามนี้

Webmasterbangkok ไม่รับผู้ใช้บริการที่มีเนื้อหาเว็บไซต์ ดังนี้

 1. เว็บไซต์ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาสนาทุกศาสนา หรือแม้กระทั่งเป็นการโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่นโดยเจตนา
 2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกด้วย
 3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ hacker, Warez, Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย
 4. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท
 5. เว็บไซต์ที่มุ่งโจมตีด้านความมั่นคงของชาติ หรือส่อเสียดการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนหรือล้มล้าง ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ให้บริการและผู้ใช้งานอื่นๆบนระบบ
 6. เว็บไซต์ที่ให้บริการ Bittorent, ดาวน์โหลด/ให้บริการ/แลกเปลี่ยน MP3, WMA, WMV, AVI, DivX, VCD, DVD
 7. เว็บไซต์ที่ให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดสิทธิทางปัญญาทุกชนิด
 8. เว็บไซต์ที่ให้บริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและ/หรืออาหารเสริม ที่ไม่มีใบอนุญาตจาก อย.
 9. เว็บไซต์ที่ทำการแจกหรือให้บริการ Free Email, Free Hosting, Free Image Hosting, Free File Hosting, Free Blog ที่ทำให้ประสิทธิภาพของ Server ลดลง
 10. เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ Webmasterbangkok
 11. เว็บไซต์เกี่ยวข้องกับ Spamming อาทิเช่น การส่ง Email จำนวนมาก (Mass Unsolicitied Emailing) การจำหน่าย/กระจายโปรแกรมที่ใช้ส่ง Email จำนวนมาก (Mass Emailing Programs) การส่งข้อความจำนวนมากไปยัง Usenet Groups การส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม การข่มขู่ผู้อื่น การส่ง Email จำนวนมากไปยังผู้อื่น (Mail Bombing) การส่งข้อมูลรบกวนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 12. เว็บไซต์ที่มีความผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • Webmasterbangkok ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากกิจกรรมใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมาย หรือ ทำให้เกิดความวุ่นวายต่อ ศาสนา หรือ สังคม (เช่น เว็บไซต์ที่จงใจโจมตีผู้อื่น, ศาสนาอื่น เพื่อสร้างความนิยมต่างๆ) ทาง Webmasterbangkok จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นรวมทั้งอาจจะงดให้บริการ Domain นั้นทันที พร้อมทั้งขอสงวนสิทธิในการพิจารณา ไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องเก็บข้อมูลรหัสผ่านของตนเองเป็นความลับ ทางเราจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ เนื่องจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
 • เว็บเพจใดๆ ที่ถูกพัฒนาด้วยทีมงานของ Webmasterbangkok ทางทีมงานจะสามารถแก้ไของค์ประกอบได้ตามความต้องการของผู้ดูแลเว็บ ในทางตรงข้าม ทาง Webmasterbangkok จะไม่รับแก้ไขเว็บเพจใดๆ ที่ไม่ถูกพัฒนาด้วยทีมงานของ Webmasterbangkok นอกจากมีเหตุผลอันควรและได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน โดยทาง Webmasterbangkok จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • กรณีการตั้งชื่อเว็บไซต์กรุณาใช้คำภาษาที่สุภาพ ไม่ใช้คำหยาบคาย หรือสื่อความหมายในทางที่ไม่เหมาะสมได้ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อตัวท่านและทาง Webmasterbangkok
 • ทาง Webmasterbangkok จะไม่ร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดวิธี การลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคล หรือการใช้งานอื่นๆที่ผู้ใช้บริการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
 • ผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการที่เว็บไซต์ Webmasterbangkok.com ทั้งหมด จะถือว่าได้ยอมรับข้อกำหนด โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น
 • หากตรวจพบว่ามีการทำผิดเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าว ทาง Webmasterbangkok ขอสงวนสิทธิระงับการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Webmasterbangkok ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการท่านใดที่มีการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลง ทางเราสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อตกลงในการคืนเงินค่าบริการ

 • ทาง Webmasterbangkok ยินดีคืนเงินค่าบริการให้ในกรณีที่ท่านไม่พอใจในการบริการของเรา หรือความผิดพลาดจากทางเราเอง ภายใน 30 วัน (การคืนเงินในกรณ๊ที่ผู้ใช้บริการไม่พอใจบริการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เปิดใช้บริการ ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนครบกำหนด 30 วันที่ท่านได้เริ่มใช้บริการกับทางบริษัท
 • หากผู้ใช้บริการยกเลิกสัญญาการให้บริการ และ/หรือละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องการคืนค่าบริการได้ไม่ว่าในกรณ๊ใดๆ ก็ตาม เว้นแต่อยู่ในช่วงของการรับประกันการคืนเงินภายใน 30 วันแรกเท่านั้น
 • การจดทะเบียนชื่อโดเมน ทาง Webmasterbangkok ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการหรือเปลี่ยนแปลงชื่อนั้นได้หลังจากได้ทำการจดทะเบียนชื่อโดเมนไปแล้ว เราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบชื่อโดเมนรวมถึงคำสะกดให้ถูกต้อง ก่อนตัดสินใจจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้นๆ