ออกแบบโลโก้


                   โลโก้ นับเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของธุรกิจ เพื่อทำให้เกิดความโดดเด่น สะดุดตา น่าสนใจ และง่ายต่อการจดจำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจโดยตรง การออกแบบโลโก้ของเรา เน้นที่ความสวยงาม และการสื่อความหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยรูปแบบที่ได้มาตรฐานอย่างมืออาชีพ

STANDARD LOGO 14,000 บาท

 • ออกแบบโลโก้ให้ลูกค้าเลือก 4 แบบ
 • แก้ไขได้ 6 ครั้ง
 • คู่มือการใช้งาน
 • ออกแบบ Brand Identity (นามบัตร+ กระดาษหัวจดหมาย)
 • Sourcefiles (pdf และ jpg)
 • ลูกค้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 100%

PROFESSIONAL LOGO 20,000 บาท

 • ออกแบบโลโก้ให้ลูกค้าเลือก 6 แบบ
 • แก้ไขได้ 8 ครั้ง
 • คู่มือการใช้งาน
 • ออกแบบ Brand Identity (นามบัตร+ กระดาษหัวจดหมาย)
 • Sourcefiles (pdf และ jpg)
 • ลูกค้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 100%

หมายเหตุ: